Boeken

Van Ton Lathouwers verschenen onderstaande boeken.

Je kunt er niet uit vallen.

Deze zentoespraken bevatten de uitgepuurde neerslag van een leven lang bewandelen van de zenweg, van inspirerende ontmoetingen en het bestuderen van wijsheidsteksten uit oost en west. Zij zijn ten diepste religieus in hun zoektocht naar de ware aard van de mens en wat hij mag hopen.

Ton Lathouwers laat als onconventionele zenleraar zien hoezeer de inzichten van zen niet alleen te vinden zijn in andere religieuze tradities maar ook verwoord worden door denkers als Sjestov, Nietzsche en Kierkegaard en opduiken in het werk van Sovjetauteurs die geen religieuze taal meer hadden.

Deze toespraken gaan in essentie over vertrouwen, over het oervertrouwen tegen alles in, dat zelfs over de dood heen gaat. Al vergaat het universum, je oorspronkelijke gelaat vergaat nooit. Je kunt er niet uit vallen. Dat is beginpunt voor de boeddhistische gelofte die het levensmotto van de auteur werd: ‘hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te bevrijden’.

Paperback | 320 Pagina’s | Uitgeverij Asoka | 2020
ISBN: 9789056703998


“Zij is altijd soms”,  vrouwelijke gestalten van compassie.

In Zij is altijd soms doet Ton Lathouwers verslag van zijn levenslange fascinatie voor wat hijzelf ‘vrouwelijke gestalten van compassie’ noemt. Hij benadert dit universele thema vanuit verschillende religieuze tradities en volksdevotie, en gaat ook op zoek naar symbolische uitingen van vrouwelijk mededogen in de wereldliteratuur. Van Kuan Yin over de Sophia en de Moeder Gods tot de Sjechina uit de joodse mystiek, overal volgt hij haar spoor. Tegelijk vindt hij uitdrukkingsvormen van deze heilbrengende, feminiene kracht bij Goethe, Dostojewski, Rilke, Pessoa, Yourcenar, Les Murray en vele andere moderne – vooral Russische – auteurs.
Wereldwijd kom je ‘haar’ tegen, van Oost tot West. Zij daalt af tot in de diepste krochten van de hel om daar iedereen, zonder uitzondering, te redden. We volgen haar tot in de vernietigingskampen, waar zelfs ‘geen plek is om te staan’ en God afwezig lijkt. Toch is de boodschap van dit essay hoopvol. Ton Lathouwers wil recht doen aan de betekenis van het vrouwelijke. Juist op dit punt hebben niet alleen de religieuze symboliek, maar vooral ook de officiële structuren en instellingen binnen de joods-christelijke traditie en het boeddhisme een achterstand in te halen.
Een indringende getuigenis van een zenleraar over zijn omgang met het ‘eeuwig-vrouwelijke’.

Paperback | 217 Pagina’s | Uitgeverij Asoka | 2015
ISBN: 9789056703486


Kloppen waar geen poort is“Kloppen waar geen poort is”,  ‘koan’-verhalen van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus.

Zen (Linji, Hisamatsu) is niet de enige context waarbinnen onmogelijke vragen (in de ch’an/zen ook wel ‘koan’ genoemd) werden gebruikt als middel tot het nemen van een bevrijdende stap. Ook de klassieke westerse literatuur en filosofie (Sjestov, Plotinus) heeft teksten van gelijke signatuur voortgebracht.
De inleiding van Ton Lathouwers plaats het centrale thema en de betrokken auteurs in perspectief. De verschillende fragmenten worden voorafgegaan door een korte biografie van de betreffende auteur.

Paperback | 119 Pagina’s | Uitgeverij Asoka | 2007
ISBN10: 9056701665 | ISBN13: 9789056701666


Meer dan een mens kan doenNaar aanleiding van toespraken tijdens sesshins, verscheen van Ton Lathouwers het boek  “Meer dan een mens kan doen, Zentoespraken”.

De genade van de wezenlijke ervaring berust niet op de willekeur van een God die bepaalt wie wel en niet gered worden. Integendeel. Die genade heeft alles te maken met het tomeloze, grenzeloze mededogen, dat in het Chinese boeddhisme vooral wordt gesymboliseerd door Kwan Yin (Kanzeon), de vrouwelijke gedaante van de bodhisattva van het mededogen. Het gaat om het diepe verlangen en de gelijktijdige zekerheid dat niets en niemand uit de boot valt. Dat alles gered wordt, gered ís, tot en met de laatste kiezelsteen. Die redding komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zij heeft op niet-causale wijze ook alles te maken met onze inzet daarvoor. Dat wordt prachtig uitgedrukt in het eerste vers van de bodhisattvagelofte: ‘Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze alle te redden.’ Zo zit het met ons, ten diepste zijn wij die gelofte.

Paperback | 224 Pagina’s | Uitgeverij Asoka | 2000
ISBN10: 9056700235  | ISBN13: 9789056700232


De cover van Ton's vertaalde boek“Meer dan een mens kan doen, Zentoespraken” is ook vertaald in het Engels.

Talking doesn’t work, for it immediately creates mental representations that are going to take on a life of their own. Remaining silent doesnt work either. Sitting zazen doesnt help. Koan-training doesnt help. [..] Studying doesnt help. Nothing works.

Maybe you recognise this experience yourself. It is in every respect also my own experience, and the story of my life. And yet at the same time, there is the other side: that there can be unlimited trust, that life itself is limitless faith, boundless openness.

The Zen talks of Ton Lathouwers are always personal in tone. They are actually testimonies in which he weaves together his own experiences with references to his voraciously wide reading. He enjoys illustrating his insights with texts drawn from a variety of literary and spiritual traditions, both Eastern and Western — the intercultural dialogue is close to his heart.

The Zen talks collected here date from 1999 and have gone through many reprints since their first publication. That is because Lathouwers speaks from heart to heart and truly knows how to convey the faith that everyone — without exception — is capable of finding his or her own personal answer to the great mystery of existence.

Paperback | 220 Pages | Uitgeverij VU University Press | 2013
ISBN10: 9086596401  | ISBN13: 9789086596409


De moed tot het onmogelijkeSamen met filosoof Jan Bor en Kierkegaard kenner Luce Ramaker schreef Ton het boek “De moed tot het onmogelijke”.

Kierkegaard wordt gewoonlijk als een christelijk denker gezien. Als zodanig heeft hij grote invloed uitgeoefend op het theologische denken van de afgelopen eeuw. Maar Kierkegaard heeft in zijn wijsgerige werken inzichten ontwikkeld die ook zo uit de mond van een zenmeester zouden kunnen rollen. Je kunt ze dus door een boeddhistische bril lezen. Dat is wat de auteurs van deze bundel doen. Ze laten in hun drieluik de inderdaad frappante overeenkomsten zien tussen de literatuur van het ch’an- of zenboeddhisme en Kierkegaards beschouwingen.

Auteurs: Ton Lathouwers , Jan Bor , Luce Ramaker | Paperback | 299 pagina’s | Uitgeverij Asoka | 2010
ISBN10: 9056702254 | ISBN13: 9789056702250


Scroll naar boven