Voorwaarden inschrijving en annulatie

 • Elke inschrijving brengt een verplichting tot betaling met zich mee.
 • Indien het aantal inschrijvingen het maximum overtreft wordt een wachtlijst aangelegd.
 • De datum van inschrijven bepaalt in principe de volgorde van plaatsing op de kamerlijst. Hierop wordt in de volgende gevallen een uitzondering gemaakt:
  1. Trouwe deelnemers krijgen voorrang bij plaatsing.
  2. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen krijgen mensen die zich voor de gehele sesshin aanmelden voorrang.
 • Bij annulering wordt het overgemaakte bedrag minus € 10,- administratiekosten terug gestort.
  1. Bij 3 weken voor aanvang van de sesshin wordt het overgemaakte bedrag minus 25% terug gestort.
  2. Bij 2 weken voor aanvang van de sesshin wordt het overgemaakte bedrag minus 50% terug gestort.
  3. Bij annulering van 5 dagen voor aanvang sesshin wordt 75% berekend.
  4. Bij annulering op de dag dat de sesshin begint, is geen restitutie mogelijk.
 • Voor bijkomende informatie, annuleringen of voor het Solidariteitsfonds, contacteer het secretariaat.
Scroll naar boven