Mutual Inquiry

Voor Ton Lathouwers is ontmoeting een woord van het hart: ishin-denshin, van hart tot hart.  In elke ontmoeting kan de diepste vraag van het bestaan opduiken en worden verwoord, als we tenminste in staat zijn om te luisteren. Dat is de kern van een toespraak die hij hield in april 2012 in Steyl.

Ton hield in 2012 een pleidooi voor Mutual Inquiry. Het is een bekende praktijk binnen zen tradities, zoals Maha Karuna Ch’an, die zich verbonden voelen met de FAS-society. De term mutual betekent onderling, wederkerig, wederzijds en inquiry heeft te maken met het elkaar bevragen, dus een soort van onderling onderzoek. Het gaat over wat wij hier samen proberen tot uitdrukking te brengen met een sterk accent op gelijkwaardig, op niet in een hiërarchie staan ten opzichte van elkaar.
Mutual inquiry is een volwaardige en aanvullende mogelijkheid naast dokusan, gesprek met een zenmeester.

Hisamatsu, grondlegger van de FAS-society, legde een sterke nadruk op het openbreken van hiërarchische structuren, van ongelijkwaardigheid en machtsverhoudingen. De beweging was gebaseerd op wederzijds respect en op de gedachte dat iedereen van iedereen kan leren, dat het kan ‘gaan stromen’ door ontmoeting.
Elsbeth Wolf heeft meerdere teksten gewijd aan Hisamatsu (o.a. sept. 2023). Zie hiervoor Zitten in verbondenheid.

De teisho van Ton over dit onderwerp kunt u hier beluisteren of downloaden.

Scroll naar boven