Mutual Inquiry

In elke ontmoeting kan de diepste vraag van het bestaan opduiken en verwoord worden – als we tenminste in staat zijn om te luisteren. Dat is de kern van een toespraak die Ton Lathouwers hield in april 2012 in Steyl. Hij sprak over mutual inquiry, een bekende praktijk in zen-kringen die zijn gelieerd aan de FAS-society .

In de toespraak wordt mutual inquiry geïntroduceerd als alternatief voor dokusan (privé-gesprek met de leraar) binnen Maha Karuna Ch’an.

De FAS-society was in Japan een vernieuwingsbeweging die werd gekenmerkt door gelijkwaardigheid. Hisamatsu, de grondlegger van deze beweging, legde een sterke nadruk op het openbreken van hiërarchische structuren, van ongelijkwaardigheid, van machtsverhoudingen. De beweging was gebaseerd op wederzijds respect en op de gedachte dat iedereen van iedereen kan leren, dat het kan ‘gaan stromen’ door ontmoeting.

Ontmoeting is een ‘harts’woord voor Ton Lathouwers. Je vindt de tekst van zijn warme pleidooi voor mutual inquiry en de praktische toepasbaarheid daarvan in zen-retraites via deze link.

In april 2012 sprak Ton op de sesshin over Mutual Inquiry, u kunt deze teisho hieronder terug luisteren, of hier downloaden:

Deze site is een coproductie van Jo Ampe en WebZenz.