Nieuwsbrief september 2022

In deze Nieuwsbrief meer informatie over de aanstaande sesshin in november, de besteding van de ontvangen giften voor Ton’s 90ste verjaardag, de maandelijkse teksten van Elsbeth en online samen zitten in verbondenheid.


Sesshin 7-11 november

De aanstaande sesshin is ruimschoots overtekend en de wachtlijst stroomt steeds voller. De sesshin vindt plaats in het missiehuis St Michaël in Steyl. Om meer deelnemers te kunnen plaatsen hebben we extra kamers kunnen reserveren in het klooster van de zusters, dat op loopafstand ligt. Desondanks zullen we veel mensen moeten teleurstellen. Van diverse mensen krijgen we de vraag of ze op de lijst van deelname staan in verband met de eigen planning en werk etc; uitnodigingen worden de komende week verstuurd.
Coronaregels
Wijzer geworden door de besmettingen in de zomersesshin, zullen de coronaregels strikt worden gehanteerd. We vragen iedereen om op de dag van aankomst vooraf een zelftest te doen en je bij een positieve test af te melden en niet te komen. Mocht je klachten krijgen tijdens de sesshin, bijvoorbeeld niesen of een verkoudheid, dan vragen we je direct een zelftest te doen. Tijdens de zomersesshin waren er meerdere covid-besmettingen, die vermoedelijk voorkomen hadden kunnen worden als er tijdig bij een verkoudheid getest was. Laten we zorg dragen voor elkaar. Wees alert voorafgaande aan de sesshin, zodat we er in ieder geval alles aan hebben gedaan om corona buiten de deur van de sesshin te houden. We verzoeken iedereen zelf voor mondmaskers, mochten die nodig zijn, en zelftesten te zorgen.


Giften verjaardag Ton

Omdat er op één van de laatste dagen van de zomersesshin meerdere mensen besmet bleken met corona, is uiteindelijk de verjaardag van Ton in kleine kring met de deelnemers van de sesshin gevierd met taart en gezang en een verassingsdoos vol met goede wensen en donaties. Ton had als cadeau donaties voor ECPAT gevraagd. In totaal is er 825 euro gegeven en Ton wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken.
Maha Karuna Ch’an heeft dit bedrag aangevuld tot 1000 euro. Het geld is deels overgemaakt aan ECPAT en, op uitdrukkelijk verzoek van Ton, voor een deel aan een project van de missiezusters voor kinderen in Zambia, om zijn dank te tonen voor de jarenlange gastvrijheid van de zusters.


Maandelijkse teksten van Elsbeth

Sinds anderhalf jaar ben ik ondergedompeld in een CPO-woonproject (collectief particulier opdrachtgeverschap) met 25 woningen, een gemeenschappelijk gebouw en gezamenlijke binnenruimte met veel groen, een moestuin en voedselbos, een vijver en wadi’s. Het is een ecologisch project waar mensen duurzaam met elkaar willen samenwonen. De eerste huizen zijn in het voorjaar opgeleverd en in het najaar wordt ons houten casco-huis opgeleverd.
Ik moet daarom keuzes maken en heb besloten om voorrang te geven aan de tweewekelijkse zoom meditaties en aan de maandelijkse meditatiebijeenkomst van de Kloostertuin in het centrum van Rotterdam. Komend kalenderjaar worden er daarom alleen incidenteel nieuwe of herziene teksten op de website geplaatst.


Samen zitten in verbondenheid

Op woensdag 14 september starten we weer met de tweewekelijkse online meditatie bijeenkomsten. We beginnen om 19.30 uur en zitten samen in stilte met tussendoor een tekst door Elsbeth. Toen corona het fysieke samenzitten onmogelijk maakte, zijn we begonnen met de zoom meditaties. Dit bleek ook voor mensen die niet met een groep konden zitten een welkom initiatief te zijn. Iedereen is van harte welkom. Voor de online bijeenkomsten vragen we een kleine donatie naar eigen inzicht. Ze worden o.m. gebruikt om onze website in de lucht te houden en andere onkosten te dekken. Geld dat over is doneren wij aan ECPAT (zie hierboven). Aanmelden kan via de website onder het kopje ‘Zitten op woensdag’: Online samen “Zitten in Verbondenheid”

Scroll naar boven