Solidariteit

Solidariteit is een belangrijk begrip in de Ch’an traditie in het algemeen, en bij Maha Karuna in het bijzonder.

Maha Karuna brengt dat op de volgende wijze in praktijk.
De kosten van zenbijeenkomsten, sesshins, papieren en electronische nieuwsbrief, website en andere zaken worden zo laag mogelijk gehouden. De mensen die meehelpen met het organiseren en uitvoeren ontvangen geen loon.

Hierdoor kan Maha Karuna de prijzen zo laag mogelijk houden. Daarbij is er een solidariteitsfonds. Het solidariteitsfonds steunt deelnemers aan haar activiteiten waar nodig zodat gebrek aan geld geen reden hoeft te zijn om niet deel te nemen aan een zenavond, zendag of sesshin.

De eventuele verdiensten van activiteiten en extra inkomsten zoals bij de uitgave van de CD met sutra’s, wordt besteed aan het solidariteitsfonds en/of de projecten in de derde wereld die Maha Karuna steunt.
Giften en schenkingen worden door leden en sympatisanten gestort op het solidaritietsfonds via onze bankrekeningen.

Maha Karuna steunt de volgende organisaties en fondsen:

Sinds midden 2006 geeft Maha Karuna Ch’an vooral steun aan het “Project for the education and care of Children in Especially Difficult Circumstances”. Er wordt vooral gezorgd voor opvang van kinderen tussen 4 en 14 jaar in Thailand. Je kan dit project steunen door een storting op de giro rekening van MKC met de vermelding Pattaya.

Fountain of Life Children’s Center (Good Shepherd Foundation)
Veel arme gezinnen uit het Noord-Oosten van Thailand komen naar Pattaya opzoek naar een beter leven. Maar in werkelijkheid vinden velen slechts werk als straatventer of vuilnisman. Drugs-en alcoholmisbruik is gemeengoed. Zij hebben meestal geen eigen woning of zijn niet geregistreerd, hebben geen papieren of burgerrechten. Daardoor hebben ze geen toegang tot de reguliere gezondheidszorg en onderwijs. Hun kinderen hebben gebrek aan goede verzorging. 
Slechte hygiëne en ondervoeding resulteren dan weer in een slechte algemene gezondheid, onvolgroeide groei en tandbederf. Gezinnen vallen vaak uiteen, kinderen worden achtergelaten of worden verzorgd door oudere familieleden. Ze verliezen hun gevoel van identiteit en zelfvertrouwen.
In het kinderdagverblijf worden tot 150 kinderen opgevangen. Er wordt veel aandacht geschonken aan het verkrijgen van geboortecertificaten voor deze kinderen.  De kinderen krijgen pas dan het recht tot onderwijs. Het centrum geeft financiële ondersteuning waar nodig. Bijvoorbeeld voor de aankoop van uniformen en het bekostigen van maaltijden en transport.
Waar nodig wordt ook het onderwijs van de kinderen ondersteund met beurzen of georganiseerd.
Een belangrijk aspect is eveneens de algemene gezondheid met aandacht voor zowel het lichamelijk als het emotionele welzijn van de kinderen. Spel en sport moet voor de nodige ontspanning zorgen.


Scroll naar boven