Sutra’s

Inleiding

CD met soetra's

In de traditie van Maha Karuna Ch’an spelen het zingen van sutra’s een belangrijke rol. Het resultaat is de prachtige cd “Ingaan tot het hart dat luistert“, uitgegeven in eigen beheer.

Daarop staan twaalf boeddhistische sutra’s gezongen op Russisch-orthodoxe melodie. Een koor onder leiding van Ellen Deimann brengt de sutra’s in het Nederlands en vierstemmig zoals dat tijdens de sesshins van Maha Karuna Ch’an gebruikelijk is.

De cd wordt begeleid door een boekje, met daarin de door Ton Lathouwers vertaalde sutrateksten.

De meeste mensen hebben geen cd- speler meer. Ze gebruiken andere middelen om muziek te beluisteren, te streamen enz. We vinden het belangrijk om de inhoud van de cd te delen met zoveel mogelijk mensen.

Omdat alles voortdurend verandert en de techniek ook steeds weer met vernieuwingen komt hebben we besloten om de cd aan te bieden op de website. Hoewel er nog wel voldoende cd’s zijn voor mensen die daaraan de voorkeur geven, menen we toch met deze ontwikkeling te willen meegaan, opdat iedereen die dat wil de sutra’s kan beluisteren.

De cd en het boekje zijn verkrijgbaar tijdens de activiteiten en retraites van Maha Karuna Ch’ an.

De sutra’s

De sutra’s zijn te downloaden, tegen de prijs die u er voor over hebt. Graag doneren op NL 75 TRIO 0788 7641 79 t.n.v. Stichting Zutphen Maha Karuna met vermelding ‘donatie sutra’s’.  

   1. Namo Prajna (750 downloads ) , 489 kB, duur: 0:31
   2. Gebed voor alle noden (660 downloads ) , 4,17 MB, duur: 4:33
   3. Hartsutra van de wijsheid voorbij alle wijsheid (698 downloads ) , 4,52 MB, duur: 4:56
   4. De identiteit van veelheid en eenheid (578 downloads ) , 4,17 MB, duur: 4:33
   5. Lofprijzing van de wijsheid voorbij alle wijsheid (578 downloads ) , 1,98 MB, duur: 2:09
   6. Hymne van de wijsheid voorbij alle wijsheid (1013 downloads ) , 7,94 MB, duur: 8:39
   7. Avatamsaka sutra (581 downloads ) , 4,30 MB, duur: 4:41
   8. Dharani van de grote mededogende (573 downloads ) , 2,97 MB, duur: 3:14
   9. Sutra van Kuan Yin (656 downloads ) , 7,26 MB, duur: 7:55
   10. Litanie van de transmissie (566 downloads ) , 10,88 MB, duur: 11:52
   11. Toewijding van de Bodhisattva (578 downloads ) , 5,19 MB duur: 5:39
   12. Namo Prajna (585 downloads ) , 489 kB, duur: 0:31

Inhoud van het boekje

   • Melodie (Muzieknoten).
   • De stem toevertrouwen aan de stilte, voorwoord van Ton Lathouwers.
   • Teksten van de sutra’s en drie andere teksten die gebruikt worden tijdens de sesshins.
   • Verantwoording:
    • Deze cd is een uitgave van Maha Karuna Ch’an, een verband van meditatiegroepen in Nederland en Vlaanderen onder leiding van Ton Lathouwers.
    • De sutrateksten zijn vertaald en bewerkt door Leo Giesen, Louise Kleinherenbrink, Ton Lathouwers.
    • De sutra’s worden gezongen door: Marguérite van Tuijl, Agaath Vernooij, Jos Stollman, Hans Knippenberg, Jonnie Arnoldi, Coen Bosselaar, Ton Debets, Ellen Deimann.
    • De refreinen worden gezongen door: Anne van de Beid, Anna van Eeden, Rogel Dias, Peter Teunisse.
    • Zang onder leiding van Ellen Deimann.
    • Opname en mixage: Ernic Kamerich.
    • Vormgeving: Karin van der Molen.
    • Alle bovengenoemde mensen hebben geheel belangeloos meegewerkt aan de totstandkoming van deze cd.
    • De opbrengst uit de verkoop komt ten goede aan Ecpat (een organisatie die de kinderprostitutie in Azië atief bestrijdt) .

De teksten

De Gelofte aan de mensheid van Hisamatsu, aangepast naar waarden van de huidige tijd.

Teksten van de sutra’s en andere teksten. De aangegeven nummering is de nummering in het sutraboekje dat gebruikt wordt tijdens de sesshins.

    1. Hartsutra van de wijsheid voorbij alle wijsheid
    2. Lofprijzing van de wijsheid voorbij alle wijsheid
    3. Dharani van de grote mededogende
    4. Avatamsaka sutra
    5. De identiteit van veelheid en eenheid
    6. Sutra van Kuan Yin
    7. Toewijding van de bodhisattva
    8. Gelofte aan de mensheid
     Gelofte van de bodhisattva
    9. Dharani van de Boeddhakroon
    10. Litanie van de transmissie
    11. Gebed voor alle noden
    12. Hymne aan de Wijsheid voorbij alle Wijsheid
    13. Herdenking van allen die zijn overgegaan
    14. Avondlijke Aansporing
    15. Toewijding van de sesshin
Scroll naar boven