Sesshin overzicht

Een retraite of sesshin is een meerdaagse zen-activiteit van bijvoorbeeld drie, vijf of tien dagen, waarbij iedere dag tussen 6:30u ‘s-morgens en 21:30u ‘s-avonds meditatiesessies gehouden worden van clusters van twee meditatiesessies van 30 minuten, afgewisseld met 10 minuten kinhin.

De sesshins vinden plaats in Steyl bij Venlo. Twee keer per jaar in het Heilig Hart klooster (klooster van de Missiezusters van Steyl) en twee keer in het Missiehuis St. Michaël.

In de sesshins worden de traditionele vormen van de zenmeditatie aangehouden: de sesshins zijn in stilte, beoefening van zazen door ‘alleen maar zitten’ (Chinees, zhǐguǎn dazuo of Japans shikantaza) afgewisseld met kinhin (loopmeditatie), dagelijks zingen van de sutra’s (Boeddhistische teksten), iedere morgen een teisho (dhamma-toespraken) en dokusan (privé-gesprek met de leraar).

Het programma van de sesshin’s van Maha Karuna Ch’an is geworteld in de Chinese Ch’an traditie. Naast 6 perioden van zitmeditatie-loopmeditatie-zitmeditatie per dag, geeft Ton Lathouwers dagelijks een teisho, wordt ’s ochtends Hisamatsu’s Gelofte aan de mensheid gereciteerd en worden er aan het einde van de middag sutra’s gezongen.

Het is beslist niet nodig uitgebreide ervaring te hebben in het mediteren. Sterker nog: het is de uitdaging van veel mensen die al jaren mediteren om een beginner te blijven. Ook als u nooit eerder bij Maha Karuna geweest bent, kunt u meedoen.
Er zijn geen rangen en standen; de Chinese Zen (Ch’an) is een erg open stroming.

Hieronder een overzicht van data van sesshins.

Aanmelding voor een sesshin kan alleen door te klikken op: “Inschrijven” / “Wachtlijst“. Zo komen alle gevraagde gegevens automatisch op de juiste plek terecht en is de kans op fouten klein.

Van de aanmelding ontvang je een bevestiging. Dit is nog GEEN bevestiging van deelname, want die ontvang je pas uiterlijk drie weken voorafgaande aan de sesshin. Vanaf dat moment en niet eerder, vragen we om de kosten van de sesshin over te maken op ons bankrekeningnummer.

Als je niet kan worden uitgenodigd voor de sesshin, krijg je hier een bericht van. Mocht je dit niet ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat via mail of telefonisch.

Deelnemers van de sesshin kunnen zich bij aankomst melden vanaf 15:30u tot uiterlijk 17:30u.
Het programma eindigt op de laatste dag na het middagmaal.

De dagprijs varieert per klooster en is resp. € 75,00 en € 85,00 per dag.

De prijs van een sesshin wordt zichtbaar op het inschrijvingsformulier als u een sesshin selecteert.

DatumInschrijven
Woe 24 – zon 28 april 2024Wachtlijst
Vrij 05 – zon 14 juli 2024 Inschrijven
Woe 06 – zon 10 november 2024 Inschrijven
Woe 12 – zon 16 februari 2025Nog niet opengesteld
Woe 28 mei – zon 1 juni 2025Nog niet opengesteld
Vrij 04 – zon 13 juli 2025Nog niet opengesteld
Woe 26 – zon 30 november 2025Nog niet opengesteld

Scroll naar boven