Nieuwsbrief juni 2023

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de Zazenkai van 16 september, de cd met sutra’s en informatie over het interview van Jelle van Baardewijk met Ton.


Zazenkai 16 september 2023

Op 16 september is er ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de zengroep in Rotterdam een zazenkai georganiseerd, waarbij Ton Lathouwers en Edel Maex beiden aanwezig zijn. Er is een beperkt aantal plaatsen. Als je wilt deelnemen, kun je je opgeven, zie bijgevoegd persbericht.


CD Ingaan tot het hart dat luistert 

Omdat alles voortdurend verandert en de techniek ook steeds weer met vernieuwingen komt hebben we besloten om de cd ‘Ingaan tot het hart dat luistert’  aan te bieden op de website. Hoewel er nog wel voldoende cd’s zijn, menen we toch met deze ontwikkeling te willen meegaan, opdat iedereen die dat wil de sutra’s kan beluisteren. Je kunt ze downloaden, tegen de prijs die jij er voor over hebt. Graag doneren op NL 75 TRIO 0788764179 t.n.v. St. Zutphen Maha Karuna Ch’an met vermelding ‘donatie sutra’s’.


Jelle Baardewijk in gesprek met Ton Lathouwers

In de nieuwsbrief van december 2022 stond de aankondiging van een interview van Jelle van Baardewijk met Ton. Pas kreeg ik te horen dat er een soort documentaire van is gemaakt, reden waarom het zo lang op zich heeft laten wachten. Naar verwachting wordt het gesprek/annex de documentaire binnen een paar weken op het You tube kanaal De Nieuwe Wereld geplaatst. Hou het in de gaten!


Foto: Elisabeth Fuhrer, Pixabay

Scroll naar boven