Nieuwsbrief oktober 2023

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de Gelofte aan de mensheid, de novembersesshin, Zitten in verbondenheid en het interview van Jelle van Baardewijk met Ton Lathouwers.


Gelofte aan de Mensheid van Hisamatsu Shin’ichi

Maha Karuna Ch’an is verbonden met de uitgangspunten van de FAS Society van Hisamatsu. Alle lokale groepen reciteren aan het begin of het einde van de meditatie de Gelofte aan de mensheid. Het is ook een vast ritueel tijdens sesshins. Na iedere eerste ochtendmeditatie wordt de Gelofte aan de mensheid gereciteerd, gevolgd door het zingen van het Gebed voor alle noden, die een afsluiting is van de Shūrangama-dhāranī. Steeds meer ervaarden we een aantal begrippen als niet meer van deze tijd, zoals ras en klasse. Om aan te sluiten bij hoe er nu over man, vrouw, klasse, natie en ras wordt gedacht, hebben we de gelofte aangepast aan deze tijd, waarin inclusie en diversiteit belangrijke waarden zijn. Het gebruik van de ‘oude’ begrippen toont een afgrenzend taalgebruik. Het is niet voorbij grenzen, maar een taal uit de koloniale periode, de ‘witte suprematie’, waarin bijvoorbeeld het begrip ras een impliciete betekenis had van blank en zwart en haar betekenis van superieur en inferieur. We kunnen dat niet meer verantwoorden en gebruiken de inclusieve termen gender en geaardheid, kleur en afkomst. De aangepaste versie van de Gelofte aan de mensheid staat vanaf heden op de website. Je kunt hem downloaden als je wilt. We raden alle lokale groepen aan om de aangepaste versie te gaan gebruiken.


Novembersesshin 2023

Voor de sesshin van 15 tot 19 november zijn er heel veel aanmeldingen binnengekomen. We hebben geprobeerd meer kamers te krijgen, maar dat is niet gelukt. Dit betekent dat we niet iedereen een plaats kunnen aanbieden. We willen de uitnodigingen zo snel als mogelijk versturen, uiterlijk vier weken voorafgaande aan de sesshin in het weekend van 21 oktober. Als je na dat weekend nog geen uitnodiging hebt ontvangen, dan moeten we je helaas teleurstellen. We proberen om iedereen persoonlijk een afmelding te sturen, mocht je die onverhoopt toch niet krijgen, neem dan even contact met ons op. Soms gaat er weleens iets fout.  


Samen zitten in verbondenheid

Vanwege persoonlijke omstandigheden en om wat rust te nemen heeft Elsbeth besloten om in de maanden tussen september en december eenmaal per maand via de zoomlink samen te mediteren. De data staan op de website. Per januari zal opnieuw bekeken worden of het weer mogelijk is om vaker per maand samen te komen.  


De Nieuwe Wereld in gesprek met Ton Lathouwers

Graag wil we jullie attenderen op het interview van Jelle van Baardewijk met Ton. Het interview is te beluisteren via webpagina Live opnames.


Foto: Andreas, Pixabay

Scroll naar boven