Locatie sesshins

De sesshins zijn op één van volgende locaties:

Missiezusters klooster v.h. H. Hart
Zusterstraat 20
NL 5935 BX Steyl
Nederland
Tel:  +31 77-37 64 200
Parking: Kloosterstraat 8
(Op deze locatie zijn de meeste slaapplaatsen, de eetruimte en de zendo)

Steyler Missionarissen
Missiehuis St. Michael
St. Michaelstraat 7, NL 5935 BL Steyl-Tegelen
Tel: +31 77 – 326 13 26
Parking: tegenover het klooster
(In deze locatie zijn een aantal reserve slaapplekken voorhanden, wanneer de sesshin erg vol mocht zijn. Wel altijd eerst melden bij de Zusters om te horen waar uw slaapplaats is.)

[map id=”1″ disable_scroll=”true” loading_message=”Moment s.v.p., de kaart laadt…”]