Locatie sesshins

De sesshins zijn op één van volgende locaties:

Missiezusters klooster v.h. H. Hart
Zusterstraat 20
NL 5935 BX Steyl
Nederland
Tel:  +31 77 – 376 42 00
Parking: Kloosterstraat 8
(Op deze locatie zijn de 2 voorjaar sesshins)

Steyler Missionarissen
Missiehuis St. Michael
Sint Michaelstraat 7,
NL 5935 BL Steyl
Nederland
Tel: +31 77 – 326 13 26
Parking: tegenover het klooster
(Op deze locatie is  de zomer en najaar sesshin)

Scroll naar boven