Transmissie en leraren

Maha Karuna Ch’an en de nalatenschap van Teh Cheng

Ton Lathouwers heeft meerdere leraren gehad in zijn leven voordat hij kennismaakte met de Chinese Ch’an traditie. Belangrijke boeddhistische leraren waren voor hem de Japanse Masao Abe, leerling van Hisamatsu en Soen Sa Nim, de Koreaanse leraar bekend van de kleine zinnetjes: ‘don’t know’ en ‘only go straight’.

Toen Ton tijdens een bezoek aan Indonesië in de jaren zeventig van de vorige eeuw kennismaakte met Teh Cheng (S.A. Jinarakkhita) van de Chinese Ch’an traditie, voelde dat als thuiskomen. Dat kwam vanwege de volstrekte eenvoud en openheid die deze traditie eigen is én vanwege de plaats die dana in deze traditie inneemt. Reden waarom grote waarde wordt gehecht aan transmissie van leken met de bedoeling om de lesbevoegdheid vorm te geven naast maatschappelijke geïnvolveerdheid in werk en/of sociale activiteiten.
Teh Cheng is voor Ton nog altijd een groot voorbeeld en ijkpunt in hoe Maha Karuna Ch’an vorm krijgt. Teh Cheng heeft ervoor geijverd om naast monniken aan leken een lesbevoegdheid te geven, zodat het leraarschap altijd op basis van dana en nooit als inkomstenbron zou worden uitgevoerd. Dit principe draagt Ton uit, reden waarom de kosten voor deelnemers van zijn sesshins uitsluitend uit basiskosten bestaan. Daarnaast dragen veel deelnemers spontaan iets af aan een solidariteitsfonds, dat is ingesteld voor deelname van mensen met een kleine beurs. Wat er over is wordt geschonken aan goede doelen.

Lesgeven is dana

Ton wil graag dat leraren die hij heeft aangesteld, de dharma verspreiden in de geest van Teh Cheng: om niet. Enerzijds wordt daarmee het belang onderkend, dat wij allemaal in de wereld staan naast elkaar en ons levensonderhoud verdienen uit arbeid. Omdat leraren midden in de samenleving staan en een vak uitoefenen, zijn zij in staat om de dharma om niet te kunnen geven en overdragen. Het kan tegelijk een preventieve werking hebben op de ontwikkeling van ongezonde machtsverhoudingen tussen leerling en leraar. Anderzijds: de dharma is niet te koop, we geven hem, het is de grootste gift die wij de ander kunnen bieden. Leraren en degenen die transmissie ontvangen van Ton ondertekenen een document waarmee de belofte wordt gedaan om les te geven tegen onkosten vergoeding voor zover die activiteiten onder de vlag van Maha Karuna Ch’an plaatsvinden. Zo blijft de dharma altijd zuiver dana. Daarbuiten wordt het overgelaten aan het inzicht van de betreffende zenleraar, waarbij het de wens is van Ton dat activiteiten plaatsvinden in het licht van de nalatenschap van Teh Cheng.

Transmissie

Ton heeft op 10 december 2002 transmissie gegeven aan kloosterzuster, trappistin Elisabeth Dinnissen [1] (1927-2020), ook leerling van Ennomya Lasalle. De naam die zij kreeg luidt: Kai Pang TsiYo Tzu Guang, Licht dat open en vrij maakt.

Daarnaast gaf hij in november 2003 transmissie aan Greet Limpens van Overbeek [2] (1936 – 2014). In 2013 gaf Ton transmissie aan André van der Braak en in 2014 aan de in 2015 overgegane Bieke Vandekerckhove [3]. In mei 2018 gaf Ton transmissie aan Elsbeth Wolf , in augustus 2019 aan Geert Mortier en in mei 2022 aan Edel Maex.

Degene die transmissie heeft gekregen is bevoegd om zelf ook weer transmissie door te geven en alle andere handelingen te verrichten die Ton nu ook doet. Iedereen die transmissie ontvangt staat in de lineage van leraren en heeft het ‘zegel’ ontvangen om zelfstandig een sangha op te richten en te leiden.

Leraren

Ton heeft een aantal mensen tot leraar benoemd. Dit zijn de mensen die al langere tijd sociale activiteiten verrichten en/ of een groep begeleiden in de geest van de Maha Karuna Ch’an.
Zij kunnen geen transmissie doorgeven, maar hebben verder alle bevoegdheden die de mensen met transmissie ook hebben, waaronder het geven van djukai, het ritueel van het ontvangen van de Boeddhistische voorschriften en aannemen van een Boeddhistische naam.

Leraren zijn (in alfabetische volgorde):
Jo Ampe, Ruud Baanders, Hennie Boswinkel, Agnes Brinke, Akke de Bruijn, Peter Budel, Ronald de Caluwé, Marja de Groote, Cees Korte, Olaf van Kooten, Gerrie Kuipers, Ann Lanckriet, Eric Ooms, Carine Pulinckx, Gerd Roscam, Karel Jan Schouten, Paul Triepels.


[1] Elisabeth Dinnissen:
Wegen naar helende aandacht, 2002
Brugjes naar de diepte, 2011
Wegen naar innerlijkheid, 2013
Elisabeth Dinnissen, Trappistin en Roshi, door Marja de Groote en Elsbeth Wolf

[2] Greet Limpens van Overbeek:
Zenretraite
Zen -meditatie, een spirituele weg
Stilte en inkeer – de weg naar binnen
Zen is breekbaar
Ontmoetingen tussen Zen en Christendom
Greet Limpens van Overbeek, Zenmeditatie is samenvallen met de stilte, door Marja de Groote

[3] Bieke Vandekerckhove:
De smaak van stilte, 2010
De taste of silence, 2015
WAT AlS?, 2015
Toespraak “De smaak van stilte” op 12 oktober 2013 bij “Samen Zitten” in Zutphen.

Scroll naar boven