Andrew Peers naar de VS

Open brief van Ton Lathouwers

Geachte, beste, lieve deelnemer/-ster aan Maha Karuna activiteiten,

Zoals sommigen van u waarschijnlijk al weten, heeft Andrew Peers onlangs afscheid genomen van het trappistenklooster Maria Toevlucht. Hij zal nu eerst naar de Verenigde Staten vertrekken om voor zijn weg en zoektocht nieuwe perspectieven te ontdekken. Ik wil hem hierbij van harte alle wijsheid, vertrouwen en moed toewensen, die voor deze beslissende stap nodig zijn.

Maar allereerst wil ik hem bedanken voor de belangrijke steun, die de Maha Karuna in de afgelopen jaren van hem mocht ontvangen. We zullen die steun missen, vooral zijn aanwezigheid op de sesshins, het beschikbaar zijn voor de persoonlijke dokusan-gesprekken en zijn bijdragen aan Maha Karuna Bericht, die erg gewaardeerd werden.
De komende tijd zal voor Andrew in veel opzichten moeilijk zijn, vooral ook financieel. Hij zal voorlopig kunnen verblijven in een gemeenschap waar gezocht wordt naar een brug tussen Keltische spiritualiteit, zenboeddhisme en christendom. Maar tijdens zijn verblijf aldaar zal hij voor het grootste deel in zijn eigen onderhoud moeten voorzien. Als niet-amerikaan krijgt hij namelijk geen toestemming om in de USA werk te zoeken.

Daarom hebben we met een aantal direct betrokkenen bedacht Andrew te helpen. We denken aan een eenmalige financiële ondersteuning, om althans de start goed te doen verlopen. We zouden daarom iedereen, die dit wil en kan en die zich betrokken voelt bij de Maha Karuna, willen vragen om een vrije bijdrage te storten op de MKC-rekening-Nederland, Girorekening: 7582753
IBAN: NL84 PSTB 0007 5827 53  –  BIC (SWIFT): PSTB NL21, ten name van: Maha Karuna Nederland te Zutphen, met vermelding: “Andrew Peers”

Hartelijke dank voor alle eventuele hulp.

Namens de Maha Karuna,
Ton Lathouwers

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven