Nieuwsbrief juni 2020

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vragen we je aandacht voor de teisho’s tijdens de zomersesshin, het nieuwe boek van Ton en een wijziging in de aanmelding voor “Zitten in verbondenheid”.


Teisho’s van Ton via Zoom

Voor de komende zomersesshin hebben we veel mensen moeten teleurstellen. In het klooster is slechts plaats voor dertig personen. Daarom hebben we het plan opgevat om mensen de mogelijkheid te bieden om de teisho’s van Ton dagelijks te kunnen bijwonen via een Zoom verbinding.

Na de teisho kun je met kinhin en de laatste meditatieperiode van de ochtend nog meedoen als je wilt.

Er is een wifi-verbinding in de zendo, maar de kwaliteit ervan is nog onduidelijk. Die gaan we testen op vrijdagmorgen 3 juli rond 11.00. Als de kwaliteit van de wifi-verbinding goed is, ontvang je uiterlijk de volgende morgen een link naar de Zoom bijeenkomst.

Voor wie:

  • Mensen, die op de lijst van de zomersesshin stonden, krijgen automatisch een link voor deelname.
  • Mensen, die graag een link willen ontvangen, kunnen zich vanaf nu aanmelden op pagina Online teisho’s zomersesshin.

ZoomLink: Dagelijks ontvang je een link naar de Zoom bijeenkomst, die rond 10.40 begint.

Donatie: Maha Karuna Ch’an heeft alleen administratieve kosten, kosten voor aanschaf nieuwe software en overige kosten voor de website en we besteden geld om mensen gratis of naar draagkracht te laten deelnemen. Daarom vragen we iedereen, die een klein bedrag kan missen, een donatie te geven naar eigen inzicht, zodat we niet in de financiële problemen komen. De bankgegevens vind je onder Contact.


Je kunt er niet uitvallen

Op 1 juli komt het nieuwe boek van Ton uit: “Je kunt er niet uit vallen”. Het is de rode draad door alle zentoespraken heengeweven.

Het boek is een compilatie van de teisho’s, die Ton tijdens de sesshins gaf in de afgelopen vijftien jaar.

Het boek is in vier delen opgedeeld, waarin steeds een soetra centraal wordt gesteld. Het boek is er gekomen vanwege de belofte, die Geert Mortier aan Bieke deed, op het einde van haar leven. Ze vroeg hem nog eenmaal zo’n krachtsinspanning te doen. Het is een prachtig boek geworden. Meer info.


Aanmelden Online meditatie ‘Zitten in verbondenheid’

‘Zitten in verbondenheid’ is opgezet om mensen, die niet met een groep kunnen zitten, de gelegenheid te geven om met anderen te kunnen zitten. Dit gebeurt samen met de meditatiegroep van Rotterdam. Sinds juni zitten we wekelijks via een Zoom verbinding op de:

woensdagavonden van 19.30 – 21.00.

Vanaf juli verandert de wijze van aanmelden:

  • Het is niet meer nodig om je wekelijks via de website aan te melden.
  • Eenmaal aangemeld, krijg je automatisch de ZoomLink toegestuurd.
  • Voor de eerste keer kun je je aanmelden op pagina Zitten in verbondenheid.

Om de meditatiebijeenkomst rustig te laten verlopen zijn er een aantal regels:

  1. Vijftien minuten voor het begin van de meditatie wordt de Zoom bijeenkomst opengezet.
  2. Bij binnenkomst staan de deelnemers automatisch op ‘stil’, vergelijkbaar met de stilte bij het betreden van de zendo.
  3. Zet je scherm zodanig, dat je er geen hinder van hebt tijdens de meditatie.
  4. Aan het einde van de bijeenkomst wordt het geluid voor iedereen aangezet en is er de mogelijkheid om uit te wisselen.

15 juli is de laatste meditatie van dit seizoen, we gaan weer van start vanaf woensdag 9 september.

Mooie zomer toegewenst en blijf gezond!!

Scroll naar boven