Nieuwsbrief mei 2020

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief vragen we je aandacht voor de zomersesshin, het online “zitten in verbondenheid” en het gesprek met Ton Lathouwers.


Gesprek met Ton Lathouwers via 30 NOW

Zaterdag  9 mei was er een uitzending van 30NOW met Ton Lathouwers. Dit gesprek is vanaf de website te beluisteren.


Online meditatie vanaf 3 juni met ‘Zitten in verbondenheid’

Met ingang van juni is het mogelijk om via een Zoom verbinding online samen te mediteren op:

woensdagavond van 19:30u – 21:00u

Vanaf april was dit al mogelijk voor de Rotterdamse groep van Maha Karuna Ch’an, maar met ingang van juni bieden we dat op verzoek ook breder aan in het kader van ‘Zitten in verbondenheid’. Het is om mensen, die om welke reden dan ook geen groep kunnen bezoeken, de gelegenheid te bieden om samen te kunnen zitten.
Omwille van de veiligheid dient iedereen zich vooraf aan te melden. Je moet je dus wekelijks aanmelden, doe dat vooral tijdig! In juli en augustus is er een aangepast programma.

Aanmelden kan vanaf vrijdag 19:00 tot dinsdag 19.00u via de website.
Woensdag ontvang je 2 uur van tevoren de uitnodiging met de link, die toegang geeft tot de Zoom-sessie.


Zomersesshin nog niet zeker

Het is nog lang niet zeker of de zomersesshin kan doorgaan. We vragen daarom iedereen om GEDULD. We krijgen steeds meer vragen via mailtjes en we begrijpen dat, maar WIJ WETEN HET NIET.
Officieel heeft de overheid de richtlijn afgegeven dat vanaf 1 juni 30 mensen bijeen mogen komen en vanaf 1 juli 100 mensen. Dat geldt ook voor ‘kerkelijke genootschappen’. Dat zijn de plannen…….

Maar, we weten nog helemaal niet wat de effecten zullen zijn van de versoepeling van de lock-down. Het is ook nog onduidelijk wat de effecten van de corona crisis zijn op de klooster gemeenschappen, waar wij altijd onderdak ontvangen. Iedereen weet dat de kloostergemeenschappen ook hard zijn getroffen in deze crises.

Voordat we dus volmondig ‘ja’ kunnen zeggen, moeten we afwachten hoe de versoepeling van de maatregelen zullen uitpakken én we moeten afwachten wat de mogelijkheden van het klooster zijn.  Op 16 juni is er een online vergadering van de BUN/ Boeddhistische Unie Nederland waarin de richtlijnen besproken worden met de leden. Ook Maha Karuna Ch’an is daarbij aanwezig. De uitkomsten van deze vergadering zullen zwaarwegend zijn in onze besluitvorming. Ook van de kant van het klooster verwacht ik halverwege juni uitsluitsel te krijgen of zij ons kunnen ontvangen en zo ja, met hoeveel deelnemers.
Natuurlijk vinden we dit niet fijn, we zouden heel graag iedereen die zich heeft aangemeld willen verwelkomen, maar de pandemie maakt dat het anders loopt. We moeten helaas maatregelen nemen om de veiligheid van alle deelnemers zoveel mogelijk te waarborgen.

Mocht de zomersesshin doorgang vinden dan zal die anders zijn dan normaal:

  1. Uitnodigingen worden pas halverwege juni naar de deelnemers verstuurd. Als je een week voorafgaand aan de sesshin geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je helaas niet bent ingedeeld.
  2. We kunnen nu al zeggen, dat er veel minder mensen kunnen deelnemen dan normaal. We maken onze eigen afwegingen hierin, los van de richtlijnen die de overheid op dat moment misschien hanteert. Dat heeft meerdere redenen, maar vooral dat in de organisatie van de sesshin meerdere mensen tot de risicogroepen behoren; zij hebben extra beschermende maatregelen nodig. We houden ons dus niet aan het maximum dat de overheid op dat moment stelt. We willen geen enkel risico lopen voor deelnemers voor zover dat in onze hand ligt.
  3. De instroom in de tweede helft van de sesshin komt te vervallen. Dat doen we eveneens vanwege een grotere garantie van veiligheid van de deelnemers.
  4. Tijdens de sesshin zal naast het protocol van het klooster, het veiligheidsprotocol van de BUN worden gevolgd. Het zou gevolgen kunnen hebben voor de recitaties, maar vooral voor het zingen. Dat zal zeer waarschijnlijk moeten worden aangepast.
  5. Op elke tien deelnemers worden mensen aangesteld voor controle op de naleving van de veiligheidsregels.

We zijn verdrietig dat we zoveel mensen moeten gaan teleurstellen en misschien moeten we uiteindelijk iedereen teleurstellen. We weten het niet. Maar voor ons staat de veiligheid van alle deelnemers centraal. Inmiddels denken we er ook over na om in het geval van worst case scenario, eventueel een aantal zoom bijeenkomsten te organiseren in die week voor zover dat mogelijk is. Dat kunnen we ook op dit moment nog niet overzien.

Als laatste willen we iedereen verzoeken om alleen bij dringende vragen een mail te versturen. Het secretariaat krijgt veel mailtjes met vragen en het ontbreekt ons aan tijd om die allemaal met even grote zorg te beantwoorden. We hopen dat iedereen daar begrip voor heeft.

Scroll naar boven