Nieuwsbrief september 2020

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief staan we stil bij het heengaan van Marianne Verbakel en vragen we je aandacht voor de november sesshin.


In de vroege avond van dinsdag 22 september rond acht uur is Marianne Verbakel overleden

Sinds een kleine maand lag Marianne in een hospice in Rotterdam en daarom wisten we dat het niet lang meer zou duren. Marianne heeft zo’n twintig jaar de sesshins van Maha Karuna Ch’an in Steyl bezocht, ze was er altijd in de lente en in de herfst. Haar ‘vaste plaatsje’ was links van de deur, ongeveer de vijfde plek. In de lente van 2018 was Marianne er voor de laatste keer. Kort daarop, in augustus, werd ze ziek. Een paar jaar eerder was haar kleindochter overleden, dat een enorm verdriet teweeg bracht in haar familie en sindsdien is er een stapeling van calamiteiten geweest, die tot haar heengaan hebben geleid. Haar lichaam liet het meer en meer afweten.

Marianne was theologe en is als geestelijk verzorger werkzaam geweest in een ziekenhuis. Ze was als staflid verbonden aan het Leerhuis Spiritualiteit, dat de kenmerkende slogan: Mystiek op straatniveau voerde, want ‘spiritualiteit en mystiek in de kerk of studeerkamer zijn weliswaar prachtig, maar de betekenis hiervan voor ons dagelijks leven is vele malen belangrijker’. Marianne werd voor mij de laatste tijd meer ingekleurd door de verhalen van mensen, die ik van meerdere kanten te horen kreeg. Ze vertelden hoe betekenisvol de steun van Marianne voor hen was geweest in tijden van existentiële nood. Dat is wat ze voor de mensen wilde zijn: ‘zielzorger’.        

Ze begeleidde meer dan zestien jaar de meditatiegroep van het Leerhuis Spiritualiteit. Voor Marianne waren Christendom en Boeddhisme de bronnen van waaruit ze leefde. Ze had een diep vertrouwen in een voortbestaan van de ziel na de dood. Het zenboeddhisme – Marianne zei altijd: ‘de zen’- bracht haar dichter bij het Mysterie. Ik had het geluk om haar vrijdag nog te kunnen bezoeken. Hartverwarmend en vol vertrouwen zeiden we elkaar vaarwel.
Er is het ongeborene en onvergankelijke, zei de Boeddha bij zijn ontwaken. Het onvergankelijke en eeuwige dat er altijd is. Euripides zei het zo: ‘Wie weet of het leven niet sterven is en de dood het begin van nieuw leven’. We weten het niet en dat geeft een immense, grenzeloze openheid.

Vooralsnog overheerst het verdriet om haar heengaan. Wij wensen haar man, dochter, zoon en alle (klein)kinderen, haar geliefden en naasten, veel kracht en vertrouwen bij het verlies en het moeten missen van Marianne.

Elsbeth Wolf


November sesshin 2020 gaat door, maar in kleine setting

Vragen over het wel of niet doorgaan van de november sesshin beginnen binnen te druppelen. Om de onzekerheid hierover weg te nemen kunnen we melden dat de sesshin in november doorgaat. Hij staat gepland van 18 tot en met zondag 22 november aanstaande.

Maar, evenals in de zomer sesshin is er deze keer ook een forse limiet aan het aantal deelnemers gesteld. Van het klooster hebben we de richtlijn gekregen dat er maximaal dertig mensen mogen deelnemen aan de sesshin.

Er zijn nu al mensen die zich afmelden, die vanwege corona liever toch niet willen komen en het gebeurt meestal dat mensen op het laatst zich toch moeten afmelden vanwege ziekte of anderszins. Er kan dus nog een plaats vrijkomen.

Uitnodigingen voor de november sesshin

1. Maximaal 30 mensen ontvangen een uitnodiging.
2. Uitnodigingen worden in de eerste week van november naar de deelnemers verstuurd. Als je een week voorafgaand aan de sesshin nog geen uitnodiging hebt ontvangen, kun je ervan uitgaan dat je helaas niet bent ingedeeld.
3. Tijdens de sesshin zal naast het protocol van het klooster, ons eigen veiligheidsprotocol worden gevolgd.
4. Recitaties en het soetra zingen worden aangepast naar wat mogelijk is.

We vinden het moeilijk dat we deze keer ook weer veel mensen moeten teleurstellen, maar het is niet anders. We zullen ook deze keer weer als het enigszins kan zoom bijeenkomsten organiseren, vergelijkbaar met die van de zomersesshin.

Het zijn moeilijke tijden, want we zijn ook voor de beide sesshins van januari en mei in 2021 lang niet zeker of iedereen die dat graag wil kan worden uitgenodigd. Hoe lang gaat corona nog duren??
Tenslotte willen we iedereen verzoeken om alleen bij dringende vragen een mail te versturen. Het secretariaat krijgt veel mailtjes met vragen en het ontbreekt ons aan tijd om die allemaal met even grote zorg te kunnen beantwoorden. We hopen dat iedereen daar begrip voor heeft.

Blijf gezond…..…

6 gedachten over “Nieuwsbrief september 2020”

  1. catharina smeets

    krijgen we een foto van haar doorgestuurd , zo kan de verbondenheid intenser beleefd worden
    dankjewel en veel sterkte voor ieder die intens op marianne betrokken raakte.

  2. Vaak met Marianne (als collega’s G.V.-ers onder elkaar) tijdens november sesshins stil gestaan bij het geheim van het leven. Haar warme aanwezigheid en haar serieuze onderzoek-geest zullen we missen.

  3. Ronald de Caluwé

    Moge Marianne een zachte overgang hebben en rusten in vrede. Ik koester de prettige gesprekken die we hadden wanneer we samen door de tuin van Steyl wandelden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven