Reactie van Maha Karuna Ch’an op berichten over het Longquanklooster in Peking

Op donderdag 2 augustus opende de BBC het nieuws met de kop:
“High-ranking Chinese monk accused of sexually harassing nuns”.
Op 3 – en 4 augustus volgden de Volkskrant en het Boeddhistisch Dagblad met dit schokkende nieuws.

Twee dappere en moedige monniken van het Longquanklooster in Peking, die inmiddels het klooster hebben moeten verlaten, hebben onderzoek uitgevoerd naar beschuldigingen van nonnen van het klooster over seksueel wangedrag van de abt. De monniken hebben hun bevindingen vastgelegd in een rapportage, waarin ook verklaringen van de vrouwen zijn opgenomen. De abt is ondervraagd en vervolgens weer vrijgelaten. Het rapport is inmiddels gelekt naar sociale media en veroorzaakte grote verontwaardiging in de Chinese en buitenlandse media. Inmiddels zijn de berichten door de Chinese overheid gecensureerd.

Maha Karuna Ch’an heeft met afschuw kennis genomen van dit uitermate pijnlijke en schokkende nieuws en keurt geseksualiseerd en/ of intimiderend gedrag en seksueel misbruik te allen tijde af. Maha Karuna Ch’an voelt zich verantwoordelijk voor een sfeer, waarin iedereen zich veilig kan voelen. Het onderwerp van seksueel misbruik is urgent en actueel, vanwege schandalen die in de afgelopen jaren bekend zijn geworden waarbij geestelijk leiders van diverse Boeddhistische organisaties betrokken zijn geweest.

Wij zijn zeer geschokt door het nieuws uit China van, naar het zich laat aanzien, systematisch voorkomend ongewenst gedrag van een monnik en abt, die de Dharma op deze wijze misbruikt en misvormt. Indien deze berichten inderdaad juist mochten blijken te zijn, dan vervult ons dit met een diepe afschuw. Wij nemen in dat geval dan ook op de meest krachtige wijze afstand van de onacceptabele gedragingen in kwestie. We hebben grote bewondering voor de moed, die de twee monniken van het Longquan klooster en de nonnen van het daarmee geaffilieerde vrouwenklooster hebben opgebracht, om het wangedrag van hun eigen overste, tevens de hoogste boeddhistische autoriteit in China, aan de kaak te stellen.

We nemen ten stelligste afstand van het gedrag van de abt en wensen hem toe dat hij zijn wangedrag inziet en tot heling kan komen. De Longquan kloostergemeenschap wensen we toe dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd voor monniken en nonnen, waarin ruimte is voor verwerking, heling en vergeving. De beschuldigde abt is supervisor van het Longquan klooster in Utrecht, binnenkort volgt een gesprek met de nonnen van het klooster.

Maha Karuna Ch’an,

Ton Lathouwers, geestelijk leider Maha Karuna Ch’an

Elsbeth Wolf, voorzitter Maha Karuna Ch’an en dharmaopvolger

Andre van der Braak, dharmaopvolger

 

BBC: High-ranking Chinese monk accused of sexually harassing nuns

Volkskrant: #Metoo in China breidt zich uit: zes nonnen beschuldigen prominente monnik van seksuele intimidatie

Boeddhistisch Dagblad: Abt Shi Xuecheng van wereldberoemd Longquanklooster in Peking beschuldigd van seksueel wangedrag jegens boeddhistische nonnen

 

Scroll naar boven