Thuissesshin

De sesshin van mei kan wederom niet doorgaan in het klooster in Steyl. Daarom organiseren we opnieuw een thuissesshin via zoom.

De thuissesshin is van woensdag 12 mei 19.30u tot zondag 16 mei 12.00u.


Het aanmelden is gesloten.


Aanmelden is mogelijk tot woensdag 12 mei 12:00u en is nodig om de dagelijkse link voor deelname te ontvangen:

  • De eerste link voor de zitperiode van woensdagavond 12 mei ontvangt u diezelfde dag uiterlijk rond 14.00u.
  • Daarna ontvangt u dagelijks steeds rond 7.00u ’s-morgens nog viermaal een zoom uitnodiging.
  • Iedere dagelijkse zoomlink geeft toegang tot de drie meditatiesessies van de betreffende dag. Dezelfde link gebruikt u dus driemaal.
  • Uiterlijk tien minuten voor het begin van de meditatie wordt de zoommeeting opengezet.
  • Maximaal honderd deelnemers kunnen via de zoomlink binnenkomen.

Donderdag, vrijdag en zaterdag is er beperkt dokusan met Elsbeth, via een aparte zoomlink, mogelijk. Voor een gesprek kunt u zich aanmelden bij het volgende emailadres samen@mahakarunachan.nl

Als u de linken voor de bijeenkomsten niet tijdig ontvangt, kijk dan eerst in de SPAM box. Staat de mail daar niet in, geef dit dan direct door via secretariaat@mahakarunachan.nl.
Een half uur voor de start van de meditatie worden geen berichten meer verwerkt.


Het programma:
Het programma kunt u downloaden.

Soetra’s:
Het overzicht van de soetra’s die gezongen worden kunt u downloaden alsook de partituur van Gelofte van de bodhisattva.
Teksten van de soetra’s kunt u vinden in het boekje dat bij de CD gevoegd is. De teksten kunt u ook downloaden van de website: soetra’s.


Voor de meditatiebijeenkomsten zijn er een aantal regels en adviezen:

  1. Uiterlijk tien minuten voor het begin van de meditatie wordt de zoommeeting opengezet.
  2. Bij binnenkomst staan de deelnemers automatisch op ‘stil’, vergelijkbaar met de stilte bij het betreden van de zendo.
  3. Zet uw scherm tijdens de meditatie van u af of dek de camera af, zodat u er geen hinder van hebt.
  4. U mag zelf bepalen of u de camera open laat staan; alleen bij binnenkomst en ter afsluiting is het aardig even uw gezicht te laten zien en te groeten.
  5. Aan het einde van de bijeenkomst wordt het geluid van iedereen aangezet.

Donatie:
Om de continuïteit van Maha Karuna Ch’ an te waarborgen stellen we het op prijs als deelnemers een donatie overmaken op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL 75 TRIO 0788 7641 79 t.n.v. Stichting Zutphen Maha Karuna. BIC: TRIONL2U (Triodos bank).

Scroll naar boven